ĎAKOVNÁ ADORÁCIA

Dnešná ĎAKOVNÁ ADORÁCIA za uplynulý školský rok za účasti mladežnického zboru. Vďaka Ti, Pane za všetko…. 🙏🙏🙏