ĎAKOVNÁ PÚŤ PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

ĎAKOVNÁ PÚŤ PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ
☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Dnes sa deti z našej Cirkevnej školy vybrali na malú púť, poďakovať sa Pánu Bohu za dar Eucharistie. Svätu omšu sme slávili v Krivej, v kostole zasvätenom blahoslavenej Zdenke Schelingovej. Potom sme sa vybrali na kopec, zvaný Rio de Klin. Tam sme sa pomodlili krátku cestu Panny Márie. Záver cesty sme ukončili v Námestove na malom občerstvení a pri hrách.
Vďaka Ježiš, za dnešný deň. ❤️