Prvoprijímajúce deti sa dnes v kostole na Brezovci pomodlili krížovú cestu po svätej omši.

Pane Ježišu, ochraňuj a sprevádzaj všetky deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. 🙏