DUCHOVNÁ OBNOVA LEKTOROV

DUCHOVNÁ OBNOVA LEKTOROV 🙂
V deň spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sa niektorí naši lektori zúčastnili duchovnej obnovy. Pomodlili sme sa Krížovú cestu na Kalvárii v Bobrove. Potom nasledovala svätá omša. Všetky modlitby sme obetovali za lektorov a naše rodiny. Potom sme sa vybrali na Rio de Klin, kde sme strávili čas pri dobrom jedle. ☀️
Veľká VĎAKA všetkým lektorom za ich službu. Nech vás ochraňuje a sprevádza Panna Mária. 🙂🙏