Turičná vigília Zoslania Ducha Svätého

Milí farníci! 🙂
Túto sobotu 18.5.2024 vás pozývame na TURÍČNU VIGÍLIU ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO, ktorá bude vo farskom kostole o 18:00 hod. 🙏