Adorácia za účasti mládežníckeho zboru

Dnešná ADORÁCIA za účasti spevu mládežníckeho zboru. 🙂
Počas Adorácie zaznelo Božie slovo, zamyslenia o Eucharistii a prosili sme, aby sme vždy s radosťou prichádzali na svätu omšu. Aby sme s radosťou prijímali Ježiša v Eucharistii a s radosťou konali dobré skutky.
Vďaka mládežníckemu zboru za krásny spev. Nech nás každé stretnutie s Ježišom mení k lepšiemu. 🙂🙏