Sviatosť krstu

POKYNY PRE RODIČOV A KRSTNÝCH RODIČOV

Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa a svedectvo o krste jedného z rodičov, (ak nebol aspoň jeden z rodičov pokrstený v našej farnosti). Krstní rodičia predložia svedectvo o krste, (ak neboli pokrstení v našej farnosti).

Podľa Kódexu kánonického práva musí krstný rodič spĺňať:

  • aby dovŕšil šestnásty rok života
  • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
  • nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole, nesmie žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka) …;
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca
  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (porov.kán.874)
Časté otázky
Pokyny pre rodičov a krstných rodičov:

Predkrstná príprava sa koná v sobotu v Pastoračnom centre (vo farskom dvore) o 8:00 hod. v týchto termínoch:

07. 01. 2023; 04. 02. 2023; 04. 03. 2023; 01. 04. 2023; 06. 05. 2023; 03. 06. 2023; 01. 07. 2023; 05. 08. 2023; 02. 09. 2023; 30. 09. 2023; 04. 11. 2023; 02. 12. 2023

Termíny krstu FARSKÝ KOSTOL

Počas  sv. omše o 11:00 hod. :

08. 01. 2023
05. 02. 2023
05. 03. 2023
02. 04. 2023
07. 05. 2023
04. 06. 2023
02. 07. 2023
06. 08. 2023
03. 09. 2023
01. 10. 2023
05. 11. 2023
03. 12. 2023

Termíny krstu Brezovec

Po sv. omši o 08:45 hod. :

22. 01. 2023
26. 02. 2023
26. 03. 2023
23. 04. 2023
28. 05. 2023
25. 06. 2023
23. 07. 2023
27. 08. 2023
24. 09. 2023
22. 10. 2023
26. 11. 2023
24. 12. 2023