Sviatosť krstu

POKYNY PRE RODIČOV A KRSTNÝCH RODIČOV

Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa a svedectvo o krste jedného z rodičov, (ak nebol aspoň jeden z rodičov pokrstený v našej farnosti). Krstní rodičia predložia svedectvo o krste, (ak neboli pokrstení v našej farnosti).

Podľa Kódexu kánonického práva musí krstný rodič spĺňať:

  • aby dovŕšil šestnásty rok života
  • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
  • nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole, nesmie žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka) …;
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca
  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (porov.kán.874)
Časté otázky
Pokyny pre rodičov a krstných rodičov:

Predkrstná príprava sa koná v sobotu v Pastoračnom centre (vo farskom dvore) o 8:00 hod. v týchto termínoch:

09. 01.2022; 05. 02. 2022; 05. 03. 2022; 02. 04. 2022; 07. 05. 2022; 04. 06. 2022; 02. 07. 2022; 06. 08. 2022; 03. 09. 2022; 01. 10. 2022; 05. 11. 2022; 03. 12. 2022

Termíny krstu FARSKÝ KOSTOL

Počas  sv. omše o 11:00 hod. :

09. 01. 2022
06. 02. 2022
06. 03. 2022
03. 04. 2022
08. 05. 2022
05. 06. 2022
10. 07. 2022
07. 08. 2022
04. 09. 2022
09. 10. 2022
06. 11. 2022
04. 12. 2022

Termíny krstu Brezovec

Po sv. omši o 08:45 hod. :

23.01.2022
20.02.2022
20.03.2022
17.04.2022
22.05.2022
19.06.2022
24.07.2022
21.08.2022
18.09.2022
23.10.2022
20.11.2022
18.12.2022