Sviatosť krstu

POKYNY PRE RODIČOV A KRSTNÝCH RODIČOV

Pri prihlasovaní dieťaťa na krst rodičia predložia rodný list dieťaťa a svedectvo o krste jedného z rodičov, (ak nebol aspoň jeden z rodičov pokrstený v našej farnosti). Krstní rodičia predložia svedectvo o krste, (ak neboli pokrstení v našej farnosti).

Podľa Kódexu kánonického práva musí krstný rodič spĺňať:

  • aby dovŕšil šestnásty rok života
  • aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať
  • nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole, nesmie žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka) …;
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca
  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (porov.kán.874)
Časté otázky
Pokyny pre rodičov a krstných rodičov:

Predkrstná príprava sa koná v sobotu v Pastoračnom centre (vo farskom dvore) o 8:00 hod. v týchto termínoch:

13. 01. 2024; 03. 02. 2024; 02. 03. 2024; 06. 04. 2024; 04. 05. 2024; 01. 06. 2024; 29. 06. 2024; 31. 08. 2024; 05. 10. 2024; 02. 11. 2024; 30. 11. 2024

Termíny krstu FARSKÝ KOSTOL

Počas  sv. omše o 11:00 hod. :

14. 01. 2024
11. 02. 2024
10. 03. 2024
14. 04. 2024
12. 05. 2024
09. 06. 2024
14. 07. 2024
11. 08. 2024
08. 09. 2024
13. 10. 2024
10. 11. 2024
08. 12. 2024

Termíny krstu Brezovec

Po sv. omši o 08:45 hod. :

28. 01. 2024
25. 02. 2024
24. 03. 2024
28. 04. 2024
26. 05. 2024
23. 06. 2024
28. 07. 2024
25. 08. 2024
22. 09. 2024
27. 10. 2024
24. 11. 2024
22. 12. 2024