Sviatosť zmierenia

Príprava na svätú spoveď

Doma si urob poriadne spytovanie svedomia. Na papierik si napíš hriechy, ktoré si pamätáš a môžeš si pomôcť spovedným zrkadielkom. 

Pri vstupe do spovednice pozdravíš: „Pochválený buď Ježiš Kristus.“

Potom si kľakneš alebo sadneš, nahlas sa prežehnáš a povieš:„Spovedám sa Pánu Bohu i vám duchovný otče, že od poslednej spovede (od svojho detstva) som spáchal tieto hriechy“

Potom povieš, kedy si bol naposledy na spovedi a prečítaš alebo povieš všetky svoje hriechy, na ktoré sa pamätáš (pri ťažkých hriechoch aj ich počet a okolnosti). Keď dohovoríš hriechy, na koniec povieš: „Na viac si už nepamätám.“

Kňaz ti povie, ako máš bojovať proti hriechom, povzbudí ťa, dá ti skutok pokánia alebo niečo sa pomodliť (to si treba zapamätať) a vyzve ťa, aby si prejavil dokonalú ľútosť.

A ty povieš z hĺbky srdca: „Bože môj, celým srdcom ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil/a. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Milujem ťa a sľubujem, že sa polepším. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.“

Kňaz ti dá rozhrešenie, pri ktorom sa na konci prežehnáš a povieš: „Amen.“

Potom ti povie: „Ďakuj Pánovi, lebo je dobrý!“

Odpovieš: „Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“

Kňaz povie: „Pán Ježiš ti odpustil hriechy. Choď v pokoji.“

Poďakuješ: „Bohu vďaka!“

Odchádzaš zo spovednice s pozdravom: „S Pánom Bohom.“

Termíny vysluhovania sviatosti zmierenia
FARSKÝ KOSTOL SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ
  • každý deň (okrem nedele a prikázaných sviatkov) pol hodiny pred sv. omšou
  • prvopiatkový týždeň – od 5.30 a počas rannej sv. omše, v pondelok, stredu a piatok od 16.00 do 18.00 hod.
KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA – BREZOVEC
  • každý deň (okrem soboty, nedele a prikázaných sviatkov) pol hodiny pred sv. omšou
  • prvopiatkový týždeň – v utorok od 16.00 do 18.30 hod. a vo štvrtok od 15.00 do 17.00 hod.
FILIÁLNY KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – VYŠNÝ KUBÍN
  • prvopiatkový týždeň – v piatok od 15.00 do 17.00 hod.