Kontakt

Stránkové dni

Pondelok: 8:00 – 15:00 
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 17:00
Štvrtok: 8:00 – 15:00
Piatok:
8:00 – 15:00
Obedňajšia prestávka: 11:30 – 12:30

Kontaktné údaje
Adresa

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Kubín
Kohútov sad 1753/2
026 01 Dolný Kubín

Email

E-mail: farnostdk@gmail.com

Telefonický kontakt

Tel. č.: 043/5865641, 0918 931 563

Zaopatrovací telefón

V súrnom prípade po večerných bohoslužbách.
V prípade potreby (ku chorým) volajte katolíckeho kňaza na tel. č.: 0915 818 308.

Bankové spojenie

Číslo účtu: 

SK35 0900 0000 0003 2362 6972       

SK14 0900 0000 0000 5417 7258