KUBCUP

Tento víkend, v dňoch od 3. do 5. mája sa v našej farnosti konal 19. ročník celoslovenského volejbalového turnaja KUBCUP… ktorý je viac než len volejbal. Turnaj na počesť Márie Dominiky Mazzarellovej zrealizovalo Združenie Laura a sestry saleziánky s mladými a dobrovoľníkmi. Na tomto turnaji sa stretlo 36 tímov z rôznych kútov Slovenska v dvoch kategóriách. Bol to krásny a požehnaný čas športu, priateľstiev, rozhovorov ale aj stretnutia s Bohom. 🙂