MOŽNO…

MOŽNO… 🙂
Nedeľné poopoludnie v našej farnosti. Stretnutie detí, mládeže, rodín pri jedle, súťažiach a dobrom spoločenstve v stredisku Laura na Banisku.
MOŽNO tak bude aj na rok.🤣