NOVÝ KAPLÁN

Milí farníci! 🙂
Zajtra do našej farnosti príde nový kaplán, novokňaz Marek Mrekaj rodák z Mútneho, ktorý bol otcom biskupom poslaný pre službu do našej farnosti. Vyprosujme mu veľa Božích milostí, zdravia a ochranu nebeskej Matky Panny Márie. 🙏🙏🙏