Organový koncert

Organový koncert

V stredu po večernej svätej omši na Brezovci sa uskutoční organový koncert žiakov Základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa. Vstup je voľný, všetkých srdečne...
DEŇ OTCOV

DEŇ OTCOV

DEŇ OTCOV Milí otcovia, v dnešnú nedeľu, ktorá sa slávi aj ako Deň otcov, vám vyprosujeme veľa zdravia, síl a Božej ochrany pre vaše rodiny. Buďte otcami podľa vzoru nášho nebeského Otca. Pozývame otcov a mužov na ADORÁCIU, ktorá bude vo štvrtok po večernej svätej...
MOŽNO

MOŽNO

MOŽNO ??? V nedeľu 23. júna 2024 sa na Banisku v SCVČ a stredisku Laura o 15:00 hod. uskutoční podujatie s názvom „MOŽNO“. Pripravené sú rôzne zábavné hry a súťaže. Všetci sú...
MINIŠTRANTSKÝ TURNAJ VO FUTBALE A KALČETE

MINIŠTRANTSKÝ TURNAJ VO FUTBALE A KALČETE

MINIŠTRANTSKÝ TURNAJ VO FUTBALE A KALČETE Dnes sa naši miništranti zúčastnili Turnaja o pohár vo futbale a kalčete. Prišli ich povzbudiť aj ich rodičia. Na prvom mieste sa umiestnili len niektorí, ale všetci si zaslúžili odmenu v podobe zlatej medaily. Pozývame...
DUCHOVNÁ OBNOVA LEKTOROV

DUCHOVNÁ OBNOVA LEKTOROV

DUCHOVNÁ OBNOVA LEKTOROV V deň spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sa niektorí naši lektori zúčastnili duchovnej obnovy. Pomodlili sme sa Krížovú cestu na Kalvárii v Bobrove. Potom nasledovala svätá omša. Všetky modlitby sme obetovali za lektorov a naše rodiny....
ĎAKOVNÁ PÚŤ PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

ĎAKOVNÁ PÚŤ PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

ĎAKOVNÁ PÚŤ PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ Dnes sa deti z našej Cirkevnej školy vybrali na malú púť, poďakovať sa Pánu Bohu za dar Eucharistie. Svätu omšu sme slávili v Krivej, v kostole zasvätenom blahoslavenej Zdenke Schelingovej. Potom sme sa vybrali na kopec, zvaný Rio de...